door Gerda Jellema

Bomen zijn wereldwijd verbonden met ons leven en symboliseren onder meer kracht, stabiliteit en ondersteuning. In dromen symboliseren bomen, angst, hoop, verlangens, kennis en persoonlijke groei. De naam ‘De Droomboom’ is dan ook een perfect passende naam voor het behandelcentrum waar kinderen met een autismespectrumstoornis en een ontwikkelingsstoornis terecht kunnen.

Autisme kan op veel verschillende manieren tot uiting komen, daarom spreekt men van autismespectrumstoornis (ASS). ASS is een levenslange neurologische aandoening waarbij informatie in de hersens anders wordt verwerkt dan bij de meeste mensen, wat leidt tot moeilijkheden in vooral communiceren en contact maken. De meeste mensen met ASS hebben een normale tot hoge intelligentie. Naar schatting 30 % heeft een verstandelijke beperking. De oorzaak van autisme is nog onbekend. 

De Droomboom

De Droomboom is in 2006 opgericht door ouders van kinderen met autisme, in samenwerking met een GZ-psycholoog en een ABA-consultant. Er is plaats voor negentien kinderen in de leeftijd van twee tot en met acht jaar. De Droomboom biedt een 1 op 1 leeromgeving waarin een positieve benadering, enthousiasme en vertrouwen belangrijke pijlers zijn. Bij de behandeling wordt gebruik gemaakt van de principes van ABA, Applied Behavior Analysis, oftewel toegepaste gedragsanalyse, om de mogelijkheden die een kind heeft tot bloei te laten komen, om te leren zelfstandig te functioneren, met als doel deelname aan passend onderwijs. Dit alles onder de bezielende leiding van directeuren Esther Rabbe en Lily Vlasblom en hun team.

Unieke plek in ons dorp

Eén van de ouders wiens zoon sinds maart op De Droomboom zit vertelt: ‘Iedereen met autisme is anders en heeft een eigen mix van talenten en dingen waarmee hij of zij moeite heeft. Op De Droomboom volgt ieder kind een individueel ontwikkelplan, dat in samenspraak met de ouders is opgesteld. Om de behandeling succesvol te laten zijn is het belangrijk dat thuis de methodiek ook zoveel mogelijk wordt toegepast. Een van de doelen van mijn zoon, bijvoorbeeld, is leren om zich te concentreren waardoor hij iets afmaakt of aan tafel blijft zitten tijdens het eten. Naast de individuele behandeling lunchen de kinderen samen, wordt er samen gespeeld of aan een opdracht gewerkt om de sociale interactie te bevorderen. Het is fantastisch om te zien hoe door de juiste aanpak vaardigheden aangeleerd kunnen worden. Met een groepje ouders proberen wij De Droomboom een boost te geven want we mogen als Blaricum best trots zijn op zo’n unieke plek in ons dorp.’ 

De Club van 100

De Droomboom wordt slechts gedeeltelijk gesubsidieerd en is voor het voortbestaan afhankelijk van donaties. Vrijwilligers en ouders van (ex)Droomboomkinderen hebben in 2016 De Club van 100 opgericht. Leden van De Club steunen De Droomboom minimaal 5 jaar lang, jaarlijks met 100, 250 of 500 euro. Zo wordt voorzien in doorlopende donaties. Leden krijgen regelmatig updates over De Droomboom en de kinderen en worden uitgenodigd voor een jaarlijks evenement. Natuurlijk kunt u ook gewoon fiscaal vriendelijk doneren. De Droomboom heeft de ANBI-status. 

Alle informatie over De Droomboom en hoe u lid kunt worden van De Club vindt u op de website: https://stichtingdedroomboom.nl/