door Frans Ruijter

Tussen de Burgemeester Le Coultredreef en Op Caliskamp ligt het natuurgebied De Groeve Oostermeent, van zo’n 18 hectare, van het Goois Natuur-reservaat (GNR). Ontstaan door afgravingen (vandaar de naam) voor de kalkzandsteenfabriek Rijsbergen in Huizen. 

Dit afgraven gebeurde tot op het toenmalige grondwaterniveau. Op dit moment staat er echter erg veel water: het regenwater dat valt op de Gooise stuwwal (onderdeel van de Utrechtse Heuvelrug) komt door een natuurlijke wel omhoog. De Groeve ligt namelijk op een aftakking van deze stuwwal richting de Eemvallei. Hier ‘ontsprong’ ook de Viersloot, die het vee op een groot gedeelte van de Oostermeent van drinkwater voorziet. Door het bouwen van de Bijvanck is de waterloop beëindigd en blijft het water nu in De Groeve.

Nieuwe vegetatie

Nadat in 1975 door de gemeente Blaricum geen toestemming meer werd gegeven om nog meer zand te winnen, groeiden er in eerste instantie hoofdzakelijk berkenbomen. Het GNR greep in en haalde deze weg en zo ontstond er een mooi gebied waar ruimte was voor nieuwe vegetatie zoals vochtminnende heide als klokjesgentiaan, kleine zonnedauw, grote wolfsklauw en veenpluis. Deze kregen zo de kans om zich te ontwikkelen en te handhaven. Drentse heideschapen, Schotse hooglanders en vrijwilligers voorkomen dat het gebied dichtgroeit met berken en kruipwilgen.

Een lust voor het oor

Waar de afgraving ophield, ontstond een steile grondwal van circa 400 meter lengte. Op sommige plaatsen is er een hoogteverschil van meer dan 3 meter. In deze grondwal zie je de diverse grondlagen van het zogenaamde podzolprofiel. Hier huist een kleine kolonie oeverzwaluwen. Het ondiepe water dat ruimschoots aanwezig is, warmt in het voorjaar snel op en is een eldorado voor veel soorten reptielen, zoals de met uitsterven bedreigde en beschermde rugstreeppad. Deze heeft hier zijn habitat gevonden om zich voort te planten. In het voorjaar tegen schemer is het een lust voor het oor, hoe de kikkers zich in de poelen laten horen. 

Geweldig dat door jarenlang menselijk ingrijpen de natuur zich weer weet te herstellen. En al moet je nu wel echt je laarzen aan, het is een gebied om van te genieten.