De Kolonie van de Internationale Broederschap (1899-1911) werd in Blaricum opgericht door de Amsterdamse hoogleraar histologie Jacob van Rees. Hij was een Tolstojaan, geheelonthouder, vegetariër, niet-roker en tegenstander van de dienstplicht. Van Rees verschafte grond en geld maar bleef zelf in zijn Larense villa wonen.

De Internationale Broederschap was een groep van christen-anarchisten. De Nederlands gebleven Broederschap had binnenlandse kolonisatie als eerste streven: het gezamenlijk in gelijkheid en broederschap ondernemen van landbouw en nijverheid (in de geest van Jezus Christus, luidde de statutaire doelstelling). De broederschap was op anarchistische en communistische leest geschoeid. De leden waren Tolstojanen die leefden voor hun idealen als pacifisme, antimilitarisme, vrij huwelijk en verwerping van alle staatsdwang. Zelfs het gezag van Christus werd door hen niet aanvaard. Ze leefden in de geest van Christus maar niet volgens zijn leer en lieten zich leiden door hun eigen geweten. De leden leefden vaak als geheelonthouder, vegetariër en niet-roker en waren meestal tegenstanders van de dienstplicht.

Lezing Frans Ruijter
Over deze korte geschiedenis, ondersteunt met beelden, vertelt Frans Ruijter een boeiend verhaal op maandag 13 februari 10.30 uur in het Brinkhuis in Laren en op woensdag 19 april 10.30 uur in de Bibliotheek in Huizen. Toegang is gratis, aanmelden is niet nodig.

Bibliotheek Gooi+
De lezingen zijn georganiseerd door de bibliotheek Gooi+. Per 1 januari zijn Bibliotheek Gooi en meer en Bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum gefuseerd in bibliotheek Gooi+.
www.bibliotheekgooiplus.nl