door Frans Ruijter
Bijgaande foto toont een realiteit die we ons graag tot in lengte van jaren zouden wensen. Hooi etende schapen als toonbeeld van rust en vrede en de mooie Dorpskerk die vertrouwen uitstraalt als een baken in onzekere tijden. Helaas is de werkelijkheid weerbarstiger.

Nog niet eens bekomen van de coronapandemie, die de wereld al op zijn kop gezet had en nog steeds na-ijlt, viel Rusland in februari van dit jaar haar buurland Oekraïne binnen. De dreiging van een Derde Wereldoorlog, die als hij komt, hoogstwaarschijnlijk zal uitmonden in een alles vernietigende atoomoorlog. Dit roept bij de ouderen onder ons associaties op met de Cubacrisis van oktober 1962. Niemand had kunnen vermoeden dat we 60 jaar later weer in zo’n ontvlambare situatie verzeild zouden raken.

Bereidwillige medewerking
Dit alles bleef voor West-Europa niet onopgemerkt. Een vluch-telingenstroom van ongekende omvang kwam op gang. De energie-prijzen rezen de pan uit en door de stijging van de voedselprijzen kwamen en komen steeds meer mensen in de financiële problemen. De Rijksoverheid doet wat zij kan om het leed te verzachten.

Ook in Blaricum is het merkbaar en zijn hier ook Oekraïense vluchtelingen neergestreken die gehuisvest moesten worden. Betaalbare woonruimte is in ons dorp al een heel schaars goed, maar door inzet van de gemeente en een snel opgericht burgercomité, ondersteund door bereidwillige medewerking van verschillende particulieren, wist men toch huisvesting te realiseren. Waarvoor hulde!
Voor de Oekraïense vluchtelingen worden nu wooneenheden gebouwd op het Blaricumse deel van de voormalige camping De Woensberg. Jammer dat er naast de positieve geluiden hierover in ons dorp soms negatief over gepraat en geschreven wordt.

Schouder aan schouder
Terug naar deze mooie foto… volgens mij willen we allemaal een mooi, vredig en stabiel Blaricum zijn, ook in tijden dat het mondiaal tegenzit. Daar zijn we met ons allen verantwoordelijk voor. Laten we daarom dicht bij elkaar, het mag weer na corona, schouder aan schouder ons inzetten voor dat ideale plaatje. Laat Kerstmis en de kort daaropvolgende jaarwisseling de gelegenheid zijn om dat met elkaar af te spreken, te beginnen in 2023. Ik wens u allen een mooi, gezond maar vooral een vredige kerst en dito 2023.