door Frans Ruijter

Van ons voormalig redactielid, Adrie van Zon, kreeg ik het programma van de eerste Blaricumse 4 mei-herdenking na de oorlog in handen, waarvan hierbij het voorblad. Het document is op heel dun papier gedrukt, daardoor matig van kwaliteit. Om het te bewaren voor ons nageslacht heb ik het gedigitaliseerd. 

De eerste officiële nationale herdenking van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog vond plaats op 31 augustus 1945 in het Olympisch Stadion, de verjaardag van koningin Wilhelmina. Koninginnedag stond toen grotendeels in het teken van de oorlog, die enkele maanden daarvoor was beëindigd. Die dag werd in het stadion een openluchtspel gehouden waarmee gebeurtenissen uit de periode van de Tweede Wereldoorlog werden gesymboliseerd. Het was soms erg realistisch: Gewapende soldaten trokken bijvoorbeeld het stadion binnen en ‘arresteerden’ de landverraders. Na dit oorlogsspel legden prinses Juliana en prins Bernhard een krans ter nagedachtenis aan de omgekomen Nederlanders.

Eerste officiële 4 mei-herdenking

De eerste officiële 4 mei-herdenking vond plaats in 1946, eveneens in het Olympisch Stadion. Onder de titel Spel der bevrijding werd wederom een massaspel opgevoerd met een hoog realiteitsgehalte. Voor het eerst werd twee minuten stilte in acht genomen voor de oorlogsslachtoffers onder het luiden van een klok.

Herdenking 4 mei

In 1946 ging men in Blaricum in stille tocht vanaf de muziektent via de Naarderweg en Boissevainweg naar de herdenkingsplaats achter de Kolonel Palmkazerne in Bussum, waar de gevallenen werden herdacht en een bloemenhulde werd gebracht. Deze stille tocht kwam te vervallen toen op 4 mei 1948 het huidige oorlogsmonument officieel werd gepresenteerd in wat nu het Burgemeester Klaarenbeekpark heet. Gelukkig neemt de belangstelling elk jaar weer toe, het aantal jongeren navenant. Want vrijheid doorgeven moet op de eerste plaats aan de kinderen gedaan worden. Helaas gooide in 2020 en 2021 de Coronapandemie roet in het eten, maar gelukkig zal het dit jaar wel doorgang vinden. Het hele programma vindt u in het gemeentedeel in deze hei & wei. We hopen u te zien op 4 mei, want u wilt de vrijheid toch ook doorgeven? 

Bron: oneindig Noord-Holland