door Frans Ruijter
Alweer enige tijd geleden werd ik door Alie Kos, de secretaresse van het bestuursbureau van de gemeente Blaricum, gevraagd of ik toevallig een zekere familie Puijk-Krijnen kende, die gewoond zouden hebben in een klein boerenhuisje aan de Binnendoor.
Dan moet ik eerst uitleggen waarom zij met deze vraag kwam: Alie was op visite bij de moeder van haar zwager, Gonny Lankreijer-Vermeulen en die had bijgaande tekening van Klaas Puijk (1896-1979) aan de muur hangen. Klaas was de opa van Gonny. Ik kon haar vraag positief beantwoorden: Ik heb Klaas en zijn vrouw Hillegonda, in Blaricum werd ze ‘Daai’ genoemd, gekend.

Vernoemd
Klaas was een zoon van Jan Puijk en Geertje Puijk-Raven. Klaas trouwde op 28 augustus 1923 met Hillegonda Krijnen (1900-1978). Zij was een dochter van Elbert Krijnen en Johanna Klaver. Klaas en Hillegonda kregen drie dochters: Johanna, Truus en Bep. Zij woonden aan de Binnendoor 2. Klaas werkte in de civiele dienst bij Julianaoord in Laren. Na zijn pensionering verrichtte hij in de ochtend wat hand- en spandiensten bij Moeke Spijkstra. Het huisje waar zij woonden staat er nog steeds. Op bijgaande familiefoto, genomen ter gelegenheid van een huwelijksjubileum van de ouders van Hillegonda, is Binnendoor 4 op de achtergrond te zien. Dochter Bep trouwde met Johan Vermeulen en zij gingen in Hilversum wonen.
Zij kregen een dochter en die vernoemden ze naar haar oma Hillegonda, maar dat werd verbasterd naar Gonny. Bij haar hangt dit portret van haar opa Klaas Puijk.

Historisch bezit
Het portret is gemaakt door J.H. Scholten in 1976. Over deze Johannes Hendrikus Scholten (Overschie, 29 februari 1904 – Arnhem, 25 maart 1981) vond ik het volgende op Wikipedia: Hij was een Nederlandse kunstschilder. Hij richtte zich op stillevens, landschappen en portretten. Hij was actief als schilder in Rotterdam, Schiedam en Overschie (1924 – 1966) en Arnhem (1966 – 1981). In 1976 maakte hij dit portret van Klaas Puijk. Ik ga er niet vanuit dat Klaas naar Arnhem is afgereisd om getekend te worden, want daar werkte J.H. Scholten in die tijd. Dan is er maar één mogelijkheid en dat is dat de kunstenaar hier in Blaricum geweest moet zijn in die tijd, om wat voor reden dan ook. Ik sluit niet uit dat J.H. Scholten Klaas tegenkwam in Moeke Spijkstra en vond dat die markante man maar eens vereeuwigd moest worden. Of dit nu gebeurd is of niet, dit doet niets af aan de schoonheid van deze tekening. Voor de familie blijft dit een historisch en rijk bezit.