door Marjolijn Schat

Een van de doelstellingen van Versa Welzijn is om mensen te helpen die een steuntje in de rug nodig hebben, zodat zij mee kunnen doen in de samenleving en zo lang mogelijk zelfstandig kunnen zijn. Zo willen veel ouderen graag zo lang mogelijk thuis blijven wonen, daar voelen ze zich veilig en vertrouwd. 

Gerichte ondersteuning kan hierbij helpen, zoals huishoudelijke hulp of hulp met klussen, maaltijdservice, personenalarmering of thuiszorg. Versa Welzijn informeert onze 80-plussers via een eenmalig preventief huisbezoek over alle mogelijkheden. Besproken wordt onder meer het wonen, de woonomgeving, mobiliteit en vervoer, gezondheid, zelfredzaamheid, financiën, mantelzorg, sociale contacten en vrijetijdsbesteding. Men wordt gewezen op voorzieningen in onze gemeente en kan eventueel doorverwezen worden naar een specifieke ondersteuner, vrijwilliger of professional. Maar het draait ook om bewustwording creëren van de veranderingen die in de komende jaren kunnen gaan spelen en hoe men zich daarop kan voorbereiden. Deze huisbezoeken worden uitgevoerd door speciaal hiervoor getrainde vrijwilligers.

Vrijwilligster Aga van Sunder 

Aga, al 42 jaar wonend in Blaricum-Bijvanck, voert sinds zes maanden preventieve huisbezoeken. ‘Zo mooi dat ik al mijn kennis, opgedaan in mijn 45-jarige carrière als doktersassistente, in deze vrijwilligersbaan kan gebruiken. Een prachtige en zinvolle verlenging van mijn loopbaan in de zorg. Als doktersassistente heb ik veel mensenkennis opgedaan en ben tevens “thuis” in de wereld van de zorg. Heerlijk om nu alle tijd te hebben voor een gesprek, zonder dat de telefoon weer rinkelt, een patiënt iets aan je vraagt of de huisarts je nodig heeft. Gewoon ervaren hoe het gesprek loopt, de tijd hebben om op vragen in te gaan, eventuele tips voor veiligheid aan te reiken of zo nodig folders achter te laten waar belangstelling voor is. Iedereen krijgt een uitnodiging voor het preventiebezoek via de post en is dus al op de hoogte van de doelstelling van het bezoek en welke onderwerpen aan de orde komen. Uiteraard is er altijd ruimte voor andere vragen. Ik heb het ook al zo vaak gehad, dat mensen aan het einde van het gesprek vroegen wanneer ik weer langskom. Dat geeft een ontzettend positief en voldaan gevoel. Je treft allerlei ouderen, van heel gezond tot heel kwetsbaar, van vol in het leven tot heel eenzaam. Welk levenspad heeft iemand al gelopen de afgelopen 80 jaar. Zijn er nog naasten om zorgen mee te delen, hulp aan te vragen of je te laten ondersteunen¬? Hoe fijn is het om juist de kwetsbare ouderen een hand te kunnen reiken met informatie op allerlei gebieden, b.v. een maatje zoeken voor een kopje koffie, of een vervoersaanbod waardoor ze zelf weer eens naar de winkel kunnen gaan. Alle gesprekken zijn intens, er wordt veel gedeeld. Zo waardevol, zo dankbaar en ook een verrijking van mijn eigen leven. Voor mij echt een geweldige vrijwilligersbaan, die ik nog lang hoop te mogen doen.’ 

Ook dit mooie werk doen?

Voor het preventief huisbezoek 80-pussers in de BEL-gemeenten (of naar wens alleen in Blaricum) is Versa Welzijn op zoek naar vrijwilligers. Je wordt ingewerkt en begeleid door een coördinator. 

Wil je meer weten? Het is altijd mogelijk om een informatief gesprek te hebben, Serena Stad 06-31995656.