door Margot Cornelis-Carstens
De Senia-leesgroep moderne literatuur Blaricum is een jaar geleden opgericht. Een maal per maand komen de leden bijeen in Blaercom om het boek van die maand te bespreken. Er worden ongeveer zeven boeken per jaar gelezen die gezamenlijk worden uitgekozen.

De komende maanden zijn de bijeenkomsten op maandag 20 februari, maandag 20 maart en maandag 17 april. In de zomermaanden worden er geen bijeenkomsten gehouden. De leesgroep heeft nog plaats voor twee nieuwe leden, het liefst uit Blaricum of directe omgeving. Nog vóór de zomer wordt een reeks nieuwe boeken gekozen voor het volgende seizoen, dus heeft u interesse, dan is het raadzaam om alvast een keer een kijkje te gaan nemen op een van bovengenoemde data.
Voor verdere informatie zie www.senia.nl of mail naar de coördinator els.verburg@planet.nl