door de eindredactie

Na 35 jaar als huisarts gewerkt te hebben, waarvan 28 jaar in ons dorp, is Marijke van Daelen op 1 januari gestopt in de praktijk die ze samen met Elsbeth Willems in De Lloods runde. 

Elsbeth zet de praktijk voort en er is inmiddels een opvolger voor Marijke: Jana Schröder. Jana heeft tien jaar geleden al in de praktijk gewerkt als huisarts-in-opleiding en is inmiddels een ervaren huisarts. Marijke laat de praktijk dan ook in het volste vertrouwen over aan Elsbeth en Jana. Welkom Jana!

Graag spreekt Marijke haar dankbaarheid uit voor het fijne contact met haar vele patiënten, die inmiddels allemaal geïnformeerd zijn over haar vertrek: ‘Met pijn in mijn hart neem ik afscheid van jullie. Ik voelde me bevoorrecht om als huisarts te mogen werken en dank iedereen voor het vertrouwen dat ze in mij stelden.’ Nu komt er voor Marijke tijd vrij voor familie, vrienden, sport en ontspanning en voor het uitbreiden van haar werk als consulent palliatieve zorg. 

We weten zeker dat we namens heel veel dorpsgenoten spreken: Marijke, we zullen je missen, je grote ervaring en je betrokkenheid als mens. Dankjewel!