door Hans Mohrmann & Carin Francken
De Kampen aan het Gooimeer wordt een waar broedgebied voor vogels en dit is ook precies de bedoeling van de Agrarische Stichting Blaricum (ASB). De ASB staat voor het behoud van het typerende agrarische karakter van ons dorp, de unieke landschappelijke structuur en de prachtige natuur in en rondom Blaricum. En ze wil het beschermde dorpsgezicht en het cultuurhistorische landschap in ere houden.

De ASB zet zich in, om deze unieke vorm van wonen, werken en recreëren voor Blaricum te bewaren. Iets dat in de vele Gooidorpen rondom ons heen grotendeels al verloren is gegaan.
De ASB ondersteunt ook het nieuwste initiatief van Imkers Gooi en Eemland om een landje op de Woensberg om te vormen van bloemrijk grasland tot een insectenvoedselbos. De komende tijd wil de ASB meer van dergelijke initiatieven gaan ontwikkelen. Ook wil ze haar inwoners hier meer bij betrekken. Het gaat dan om onderwerpen zoals behoud natuur, flora en fauna, gezond eten, biodiversiteit en hergebruik. De ASB heeft onlangs een vernieuwde website gelanceerd. Daar is, naast het laatste nieuws, meer informatie te vinden over de stichting, haar visie en doelstelling. Neem eens een kijkje https://asbblaricum.nl

De Kampen
Onlangs zijn een aantal nieuwe hekken geplaatst op De Kampen, ter verdere verfraaiing van dit mooie gebied. Voor de afsluiting van het weidevogelgrasland is een nieuwe slagboom geplaatst, want het gebied blijft tot 15 juni dicht om vogels bij het broeden de nodige rust te geven. De plasdraspolder wordt met behulp van kleine zonnepanelen en een waterpomp natgehouden. Nu broeden er daardoor dit jaar al meer vogels dan vorig jaar. De natuurbeheerders van de ASB, Stef van den Bergh en Tonnie Loman, houden hier een oogje in ’t zeil. Ze willen binnenkort met behulp van een drone in kaart brengen hoeveel vogels hier nestelen zodat ze de ontwikkelingen op de voet kunnen volgen. Ook gaan zij rondleidingen organiseren om meer te kunnen vertellen over de natuur in De Kampen.
Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor aanmelden via info@asbblaricum.nl