Rechts naast de ingang van Café Moeke Spijkstra staat het bronzen beeld van Willem Vos, gemaakt door Trees Wesselink. En nu hangt er in Moeke ook een prachtige tekening van deze Ome Willem Vos aan de muur.

Met een handtekening van Ome Willem Vos zelf, als goedkeuring voor het zeer goedgelijkende portret. De tekening is gemaakt door wijlen kunstenares Ingrid Falk. Ingrid woonde samen met haar man, acupuncturist Ad Falk, en hun gezin van 1977 tot 1989 aan de Windvang, ze vertrokken naar Westbroek maar keerden na achttien jaar weer terug naar ons dorp waar Ingrid aan de Mosselweg een atelier had, dat ze net als haar prachtig ontworpen tuin openstelde voor bezoekers. Voor meer kunst van Ingrid zie britafalk.nl (kunstvaningridfalk)

De oude Vos
Er is maar één plek waar deze tekening van haar moeder hoort te hangen, zo vond Ingrids dochter Brita. Aan de muur bij Moeke. Het is een mooi eerbetoon aan Ingrid en aan de oude Vos. Ome Willem Vos, de oude brandstoffenhandelaar, was een van de laatste karakteristieke Blaricummers, die altijd een brugfunctie heeft vervuld tussen de oude, autochtone Blaricummers en de nieuwkomers en was bovendien een frequent bezoeker van Moeke. Een aantal stamgasten van het café was van mening, dat deze markante persoonlijkheid in brons vereeuwigd diende te worden en richtte in 1998 een stichting op met als doel door het verwerven van giften en donaties de realisering van het beeld mogelijk te maken. Op 4 juni 1999 onthulde Ome Willem Vos zijn eigen beeltenis in brons.