Ze staan altijd voor ons paraat! Ze rukken uit bij brand, verkeersongevallen, voor mensen of dieren in nood en bij calamiteiten zoals het verhelpen van stormschade, wateroverlast of voor het opsporen van een gaslek.

Daarnaast heeft Post Blaricum twee specialismen. Een specifiek risico in ons dorp zijn de branden in rieten kappen door bijvoorbeeld vuurwerk, bliksem, een stroomstoring of schoorsteenbrand. Het hele team is gespecialiseerd in de brandbestrijding hiervan. Ook heeft post Blaricum een speciaal hulpverleningsvoertuig, speciaal ingericht voor technische hulpverlening, eigenlijk een rijdend gereedschapsmagazijn. Dit hulpverleningsvoertuig wordt specifiek ingezet bij bijvoorbeeld ongevallen met bussen, vrachtwagens of treinen waarbij personen bekneld zitten.

Post Blaricum bestaat momenteel uit 2 beroepsbrandweerlieden en 29 vrijwilligers. Iedere dinsdagavond wordt geoefend om hun kennis en kunde op peil te houden. Ook nemen ze deel aan landelijke brandweerwedstrijden.

Post Blaricum 4e bij de Hoofdklasse brandweerwedstrijden
Zo streed in de afgelopen maanden een team samen met 140 andere brandweerteams in verschillende voorrondes mee voor een finaleplaats in de Hoofdklasse brandweerwedstrijden. De vijf beste teams, waaronder het team Blaricum (zie foto), streden vorige maand voor de eerste prijs. Alles komt dan aan bod: brandbestrijding, technische hulpverlening, reddingswerk of bijvoorbeeld een oefening met gevaarlijke stoffen. Tijdens de wedstrijden moeten de korpsen al hun deskundigheid, vaardigheden, creativiteit en kennis inzetten. Blaricum werd 4e, een geweldige prestatie. Vermeldenswaardig is dat Anita van Zon de enige brandweerman (v) was die meedeed. Een kijkje in de uitslagen leerde ook dat Robert-Jan Stekelenburg de beste ‘pompbediende/chauffeur’ van de finaledag was.