door Frans Ruijter
En daarmee bedoel ik niet een van de vele tv-sterren die in ons dorp wonen. Maar de ster die ineens, op kerstavond 1989, op de Meentweg bij de familie Lanphen (waar nu de Lloods is) aan de hemel verscheen.

Deze ster straalde tot Driekoningen op 6 januari en was van verre waar te nemen als baken van Blaricum. Dit was mogelijk omdat de ster een doorsnede had van 6.20m met 73 gloeilampen van 60 watt. Helaas had de wind er weleens vat op en is hij een paar keer afgebroken. Maar de ster herrees steeds weer. Hij stond eerst op een vaste mast van 41m, later werd de ster gemonteerd aan een kraan van 36m hoog. In 2014 straalde de ster voor het laatst daar aan de Meentweg.

Blaricums ‘sterrenteam’
Al verschillende jaren komt er een groep Blaricumse jongens op zondagochtend bijeen in café d’ Ouwe Tak. Dit ‘sterrenteam’ zet zich al jaren tomeloos en belangeloos in voor bijna alle festiviteiten in ons dorp waar zij allerlei hand- en spandiensten verrichten. Ik durf gerust te zeggen dat zonder deze groep het heel moeilijk wordt om nog iets te organiseren in ons dorp. Onder het genot van een heerlijk bakkie koffie met taart werd er vaak, en zo ook rond de kersttijd, gesproken over de mogelijkheid om de Blaricumse ster weer te laten stralen aan de Blaricumse hemel. En er werd contact gezocht met de familie Lanphen, waar de ster al zo’n acht jaar ongebruikt tegen de schuur stond.

In het oosten van Blaricum
Men was er snel over uit om de ster een nieuwe plaats te geven. Maar eerst verduurzamen: de gloeilampen van 60 watt werden vervangen door 8 watt ledlampen. Ook de bekabeling en de aansluiting werden aangepast en om de ster de lucht in te krijgen, werd een verreiker gehuurd. Peter Lanphen en zijn zoon Dave ondersteunden het sterrenteam en hun contacten op dit gebied kwamen goed van pas. De kosten waren echter niet voldoende begroot en zo kwam de partner van Michel van Klooster, Anne Steenbeek, op het idee om een crowdfundactie op te starten. En op 22 december jl. verscheen in het oosten (hoe toepasselijk) van Blaricum aan de Schapendrift de vernieuwde ster op 30m hoogte aan de hemel.

Teamwork
Deze groep toont aan dat je met samenwerken en doorzettingsvermogen veel kunt bereiken. De ster verdween op 2 januari uit de lucht, maar ze willen hem volgend jaar graag tot Driekoningen laten staan. Maar hier zijn kosten aan verbonden. Heeft u ook genoten van de Blaricumse ster en wilt u ook dat die volgend jaar langer blijft stralen? In november zullen we hier weer aandacht aan besteden en laten weten hoe u kunt bijdragen.