Wees niet naïef om dit te denken
dat het dorp alleen van ons is
dat wij niets te delen hebben
dat zij niets komen brengen
zo zal het niet zijn

heel anders dan wij zijn zij niet
laat het vallen
ons masker
ons vooroordeel
ons vrezen

we zijn er zo druk mee
iemand te kunnen zijn
een veilig bestaan
een toekomst
Zij zoeken net als wij

(lees dit gedicht nu eens van
beneden naar boven)

Marjan Leunissen