door Marjolijn Schat
Voor de een betekent Pasen bergen chocolade-eitjes, een uitgebreid paas-ontbijt en twee welkome vrije dagen. Voor de ander is het het belangrijkste christelijke feest dat draait om de wederopstanding van Jezus Christus.

Het paasfeest is de verzamelnaam voor de herdenkingen van Witte Donderdag tot Pasen. Witte Donderdag is de dag dat Jezus zijn laatste avondmaal met zijn discipelen nuttigde, en de dag dat hij verraden werd door Judas. Op Goede Vrijdag werd Jezus aan het kruis genageld en op Stille Zaterdag in zijn graf gelegd. Op eerste paasdag staan we dan stil bij de wederopstanding van Jezus. Op tweede paasdag herdenken we niets, maar de kerk pleitte in het verleden wel voor deze dag zodat gelovigen tijd hadden om nog een keer naar de kerk te gaan.

Wij vroegen Jurjen Zeilstra, predikant van de Dorpskerk, en Mikel Palic en Javier Acuña, kapelaans van de Sint Vitusparochie, wat Pasen voor hen betekent.

Jurjen Zeilstra
‘Paasfeest is voor mij de spil waar het jaar om draait. Op Paasfeest vieren we dat het leven sterker is dan de dood. Daar bedoel ik niet mee dat de dood er niet toe doet, maar de dood heeft het laatste woord niet als het gaat om de waarde van het leven. Samen mogen mensen gestalte geven aan het levende lichaam van Christus in de wereld. Zij kunnen lief en leed leren delen in Gods levenslicht. De Heer is waarlijk opgestaan!’

Kapelaan Javier Acuña
‘Uit een toespraak van Paus Franciscus: Pasen is een geschenk van licht voor iedereen, moge het de duisternis van angst en verdriet verdrijven. Het geschenk van de vrede van de verrezen Christus is voor iedereen en doorbreekt de ketenen van geweld en haat.’

Kapelaan Mikel Palic
‘Elk jaar zie ik naar Pasen met grote vreugde en veel verwachtingen uit. Jaarlijks vieren wij het lijden, de dood en de verrijzenis van Jezus Christus, onze Heiland, maar sinds mijn persoonlijke bekering is dit voor mij geen herhaling of louter verfrissing van mijn geheugen. Ik ervaar elk jaar dat Jezus in het paasmysterie mijn persoonlijke dood wil overwinnen, mijn gebrokenheid genezen en mij steeds sterker wil binden aan de vreugde en de kracht van Zijn verrijzenis, door het doopsel en het geloof die ik kosteloos ontvangen heb. Jezus Christus is waarlijk verrezen. Hij is opgestaan uit de doden! Zalig Pasen!’