door Imkers Gooi en Eemland
Vereniging Imkers Gooi en Eemland (voorheen Imkersvereniging Blaricum) bestaat dit jaar 75 jaar. In dit jubileumjaar wordt de akker van 0,3 ha bij de Woensberg toekomstbestendig gemaakt. Al jaren pachten de imkers dit terrein van de Agrarische Stichting Blaricum (ASB) en vorige maand is de akker omgevormd tot (bijen)voedselbos.

Een voedselbos werkt als een natuurlijk bos, maar is het niet. Het is een soort plantage aangelegd voor de voedselproductie voor mens en dier. Met meerjarige, houtachtige planten en bomen.

De mens plant en de natuur doet de rest
Zo is het in een voedselbos niet meer nodig om te ploegen, mesten, bestrijden en ieder jaar weer in te zaaien, maar wordt er slim gebruik gemaakt van de ecologische principes van een bos. De mens plant en de natuur doet de rest. Alleen door snoeien en de boomspiegels vrijhouden, wordt bijgestuurd. Op den duur kan de bodem herstellen en is er meer ruimte voor dieren zoals insecten, vlinders, amfibieën, kleine zoogdieren en vogels. En er kan bijna het hele jaar door voedsel (noten, fruit, bessen, peulvruchten en paddenstoelen) geoogst worden.

Een heg van inheemse soorten
Een heg van twaalf verschillende inheemse soorten om het perceel heen zorgt ervoor dat dieren een waardevolle verstop- en broedplaats kunnen vinden. En de inheemse planten leveren een bijzondere bijdrage aan de biodiversiteit: wilde bijen en vlinders zijn vaak aangewezen op maar een paar specifieke planten, maar deze raken door de opkomst van uitheemse planten steeds meer in de verdrukking. Ook is gelet op de bloeiboog van het veld zodat van januari tot december voor de insecten iets te halen is.

Saamhorigheid
Het voedselbos zal ook als educatief voorbeeld dienen, boomplantprojecten en schooluitjes kunnen hier plaatsvinden. Door het betrekken van vrijwilligers bij de aanleg, onderhoud en het oogsten van het voedselbos ontstaan nieuwe activiteiten die de saamhorigheid in ons dorp verhogen.
http://imkersgooieneemland.nl