De eindredactie en het bestuur van hei & wei betreuren het dat er feitelijke onjuistheden staan in de column van Jan Greven, hei & wei 576, waarin hij schrijft over de gemeentefinanciën. Uiteraard was dit geenszins de bedoeling. We willen benadrukken dat de financiën van onze gemeente gezond zijn en we bedanken ieders inspanning hiervoor.