Het bestuur van de Stichting Dorpsblad Blaricum (hei & wei) bestaat uit voorzitter Aafje Boerma-Uithoof, secretaris Tom van Meeuwen en onze penningmeester Sabine Fijn van Draat. Na ruim vijf jaar hangt Sabine nu haar rekenmachine aan de wilgen.

Sabine woont sinds 2002 in ons dorp, ze is getrouwd en heeft drie kinderen. Ze heeft zich met veel plezier ingezet voor hei & wei en gaat zich nu weer richten op andere dingen.

In Freek Hendriksen is een nieuwe penningmeester gevonden. In een van onze volgende edities stellen we Freek, die sinds 2021 samen met zijn partner in ons dorp woont, graag aan u voor.

Sabine, onze betrouwbare, accurate en bovenal gezellige penningmeester, we bedanken je voor je belangeloze en oprechte inzet voor hei & wei.